محصولات

حراج!

بسته های آموزش اوریگامی

بسته آموزشی اوریگامی روشنا جلد 1

33,000 تومان 10,000 تومان

بسته های آموزش اوریگامی

بسته آموزشی اوریگامی روشنا جلد 2

33,000 تومان

بسته های آموزش اوریگامی

بسته آموزشی اوریگامی روشنا جلد 3

33,000 تومان

کاغذ مخصوص اوریگامی

محصول تک برگ

500 تومان700 تومان

دوره‌های آموزشی

دوره دوم
دوره نخست
دوره های آموزشی اوریگامی
مدرس: مجید آهنگ
شروع دوره: 20 شهریور
مدت: 4 ساعت
شهریه: 200 هزار تومان
ظرفیت: 40 نفر
ثبت نام
دوره سوم
دوره نخست
دوره های آموزشی اوریگامی
مدرس: مجید آهنگ
شروع دوره: 20 شهریور
مدت: 4 ساعت
شهریه: 200 هزار تومان
ظرفیت: 40 نفر
ثبت نام

آخرین اخبار

محصولات

کاغذ مخصوص اوریگامی

محصول تک برگ

500 تومان700 تومان

کاغذ مخصوص اوریگامی

کاغذ تکی

1,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
حراج!

بسته های آموزش اوریگامی

بسته آموزشی اوریگامی روشنا جلد 1

33,000 تومان 10,000 تومان

بسته های آموزش اوریگامی

بسته آموزشی اوریگامی روشنا جلد 2

33,000 تومان

بسته های آموزش اوریگامی

بسته آموزشی اوریگامی روشنا جلد 3

33,000 تومان