محصولات

کاغذ مخصوص اوریگامی

کاغذ تکی

1,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
14,000 تومان

دوره‌های آموزشی

دوره دوم
دوره نخست
دوره های آموزشی اوریگامی
مدرس: مجید آهنگ
شروع دوره: 20 شهریور
مدت: 4 ساعت
شهریه: 200 هزار تومان
ظرفیت: 40 نفر
ثبت نام
دوره سوم
دوره نخست
دوره های آموزشی اوریگامی
مدرس: مجید آهنگ
شروع دوره: 20 شهریور
مدت: 4 ساعت
شهریه: 200 هزار تومان
ظرفیت: 40 نفر
ثبت نام

آخرین اخبار