به روشنا اوریگامی خوش آمدید ثبت نام کنید
۰۵
FIL2365923
FIL23657

روشنا کجاست؟
آنجا که در پس هر تای کاغذ، داستان وخاطره ای نهفته مملو از عشق و اشتیاق
چرا روشنا را انتخاب میکنید ؟
یگانه بودن ما، روشنا مفتخرست که تنها نماینده انجمن اوریگامی ژاپن در منطقه خاورمیانه و تنها مرکز تخصصی
خلاقیت
روشنا جایگاه مناسبی است برای کشف بذر درونی خلاقیت در وجود هر کس و شکوفا کردن درخت آن به کمک
فعالیت گروهی
شعار ما این است که همواره گروهی هستیم که اعضا را به ارائه ایده های جدید تشویق و در تحقیق ایده
کارگروه های تخصصی
روشنا علاوه بر فروش تخصصی بسته های کاغذ مخصوص اوریگامی و بسته های آموزشی با بهترین کیفیت
فرهنگ سازی
گروه تخصصی ما علاوه بر ترویج اوریگامی به عنوان یک بازی خلاقانه نه تنها برای کودکان که برای کل
۸۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی(کرافت) ۳۶ برگ
۱۱۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ یک رو رنگی(ساده)، ۷۲ برگ
۸۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ اوریگامی نیلوفر آبی
۱۱۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ اوریگامی ستاره شانس – ۲۰۰ برگ
۱۹۰,۰۰۰ریال بیشتر آموزش اصول و مبانی اوریگامی جلد ۱
۱۹۰,۰۰۰ریال بیشتر آموزش اصول و مبانی اوریگامی جلد ۲
۱۹۰,۰۰۰ریال بیشتر آموزش اصول و مبانی اوریگامی جلد ۳
.......
آخرین مطالب