موسسه سرزمین کاغذ و تا موسسه سرزمین کاغذ و تا -
اینستاگرامتلگرامفیسبوک
۰۵
FIL2365923
FIL23657

روشنا کجاست؟
آنجا که در پس هر تای کاغذ، داستان وخاطره ای نهفته مملو از عشق و اشتیاق
چرا روشنا را انتخاب میکنید ؟
یگانه بودن ما، روشنا مفتخرست که تنها نماینده انجمن اوریگامی ژاپن در منطقه خاورمیانه و تنها مرکز تخصصی
خلاقیت
روشنا جایگاه مناسبی است برای کشف بذر درونی خلاقیت در وجود هر کس و شکوفا کردن درخت آن به کمک
فعالیت گروهی
شعار ما این است که همواره گروهی هستیم که اعضا را به ارائه ایده های جدید تشویق و در تحقیق ایده
کارگروه های تخصصی
روشنا علاوه بر فروش تخصصی بسته های کاغذ مخصوص اوریگامی و بسته های آموزشی با بهترین کیفیت
فرهنگ سازی
گروه تخصصی ما علاوه بر ترویج اوریگامی به عنوان یک بازی خلاقانه نه تنها برای کودکان که برای کل
محصولات برتر
۶۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ یک رو رنگین کمان ۳۶ برگ
c36b5d36-5ca6-40d1-b604-66d7f5248c8d
۷۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ یک رو سیاه و سفید،۴۸ برگ
ae9341e8-ace3-4586-84ba-c21fbd32d26d
۶۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ یک رو رنگین کمان ۳۶ برگ
c36b5d36-5ca6-40d1-b604-66d7f5248c8d
۷۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی ، چهار خانه، ۴۸ برگ
6a672de6-a10c-40f2-b9f2-2b6cee5c2cd1
۷۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ یک رو سیاه و سفید،۴۸ برگ
ae9341e8-ace3-4586-84ba-c21fbd32d26d
۶۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی، کرافت ، ۳۶ برگ
96e7d88c-cd5f-4ec6-b7c7-7c89773e2aba
آخرین مطالب