موسسه سرزمین کاغذ و تا موسسه سرزمین کاغذ و تا -
۰۵
FIL2365923
FIL23657

روشنا کجاست؟
آنجا که در پس هر تای کاغذ، داستان وخاطره ای نهفته مملو از عشق و اشتیاق
چرا روشنا را انتخاب میکنید ؟
یگانه بودن ما، روشنا مفتخرست که تنها نماینده انجمن اوریگامی ژاپن در منطقه خاورمیانه و تنها مرکز تخصصی
خلاقیت
روشنا جایگاه مناسبی است برای کشف بذر درونی خلاقیت در وجود هر کس و شکوفا کردن درخت آن به کمک
فعالیت گروهی
شعار ما این است که همواره گروهی هستیم که اعضا را به ارائه ایده های جدید تشویق و در تحقیق ایده
کارگروه های تخصصی
روشنا علاوه بر فروش تخصصی بسته های کاغذ مخصوص اوریگامی و بسته های آموزشی با بهترین کیفیت
فرهنگ سازی
گروه تخصصی ما علاوه بر ترویج اوریگامی به عنوان یک بازی خلاقانه نه تنها برای کودکان که برای کل
محصولات برتر
۶۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی(کرافت) ۳۶ برگ
کاغذ اوریگامی روشنا - کد SP 204
۷۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ اوریگامی نیلوفر آبی
کاغذ اوریگامی - نیلوفر آبی
۶۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی(کرافت) ۳۶ برگ
کاغذ اوریگامی روشنا - کد SP 204
۶۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی(کرافت) ۳۶ برگ
کاغذ اوریگامی روشنا - کد SP 204
۸۰,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ دو رو رنگی (ساده) ،۴۸ برگ
کاغذ اوریگامی روشنا _ SP 202
۶۵,۰۰۰ریال بیشتر کاغذ یک روطرح دار(رنگین کمان)، ۳۶ برگ
کاغذ اوریگامی روشنا - کد SP 103
آخرین مطالب